Rady pre Vás

20221216162938_uhradene!.jpg

Viete, že niektoré náklady sú daňovo uznané až po zaplatení? Ak chcete, aby boli daňovými výdavkami ešte za rok 2022, je potrebné ich uhradiť najneskôr 31.12.2022. Ktoré náklady to sú? ...

20211228211849_oktober24-30mensie.png

Na základe novely zákona o DPH bola od 15.11.2021 opätovne pre všetkých platiteľov dane z pridanej hodnoty zavedená povinnosť oznamovať Finančnej správe bankové účty používané na príjem a... ...

20211230171653_20211228211410_jul25-31mensie.png

Finančná správa SR od 1. januára 2022 zavádza obojsmernú elektronickú komunikáciu voči všetkým daňovým subjektom, ktoré s ňou komunikujú elektronicky. ...

20211214134042_uhradene!.jpg

Viete, že niektoré náklady sú daňovo uznané až po zaplatení? Ak chcete, aby boli daňovými výdavkami ešte za rok 2021, je potrebné ich uhradiť najneskôr 31.12.2021. Ktoré náklady to sú? ...

20211111171955_zmenyvzakonoch.jpg

Na základe schválenej legislatívnej úpravy sa pre podnikateľov od 15. novembra 2021 opätovne vracia povinnosť oznamovania bankových účtov používaných na podnikanie finančnej správe. ...

20200509162017_opatrenia.jpg

25.04.2020 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá priniesla ďalšie opatrenie na zmiernenie dôsledkov pandémie. Na základe tejto novely môžu zamestnávatelia a... ...

20200329170206_opatrenia.jpg

Po ďalších rokovaniach Ústredného krízového štábu vláda oznámila nové opatrenia, v rámci ktorých sa od pondelka 30.3.2020 povoľuje otvorenie niektorých ďalších prevádzok. Tie samozrejme musia... ...

20200329155520_opatrenia.jpg

Prinášame Vám prehľad prvých siedmych opatrení, ktoré predstavila vláda na pomoc podnikateľom a firmám pod názvom "Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO". Tieto opatrenia sú zamerané najmä na... ...

20180409155458_danzprijmovfo.jpg

Predĺžili ste si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017? Pripravili sme si pre vás článok, v ktorom sa dozviete aké príjmy podliehajú tejto dani, akým... ...

20180227132641_tlacivodp.jpg

Potrebujete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017? Po novom tak môžete spraviť len prostredníctvom predpísaného tlačiva! ...