Daň z príjmov – tlačivo na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Potrebujete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017? Po novom tak môžete spraviť len prostredníctvom predpísaného tlačiva!

Posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 pripadá na 3. apríl 2018. Ak však nestíhate podať daňové priznanie do tohto dátumu alebo si chcete platbu dane odložiť, môžete si tento termín predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace. Prípadne najviac o šesť mesiacov, ak ste mali príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Zatiaľ čo po minulé roky na podanie odkladu nebolo zadefinované žiadne tlačivo, tento rok sa môže predĺžiť termín na podanie daňového priznania len prostredníctvom predpísaného tlačiva – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré je zverejnené na stránke Finančnej správy. Toto oznámenie musíte odovzdať daňovému úradu najneskôr do 3. apríla 2018. V oznámení musíte uviezť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V tejto lehote ste povinný podať daňové priznanie a vypočítanú daň zaplatiť.

Daňovníci v konkurze, v likvidácií alebo dedič zomrelého daňovníka si nemôžu podať odklad, ale o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania si musia požiadať, a to najneskôr do 20. marca 2018.

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?