Odpustenie odvodov pre povinne uzatvorené prevádzky

25.04.2020 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá priniesla ďalšie opatrenie na zmiernenie dôsledkov pandémie. Na základe tejto novely môžu zamestnávatelia a SZČO požiadať Sociálnu poisťovňu o odpustenie odvodov za mesiac apríl.

Toto opatrenie je určené pre zamestnávateľov a povinne poistené SZČO, ktoré mali v mesiaci apríl povinne uzatvorené prevádzky minimálne 15 kalendárnych dní, na základe jedného z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Odpustené budú:

  • odvody  do Sociálnej poisťovne hradené zamestnávateľom (odvody za zamestnanca je  potrebné odviesť);
  • odvody do Sociálnej poisťovne hradené SZČO.

Odpustené odvody nebude potrebné v budúcnosti doplatiť.

Ako požiadať o odpustenie odvodov?

O odpustenie platenia odvodov môžu zamestnávatelia aj SZČO požiadať prostredníctvom čestného vyhlásenia zverejneného na stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa na svojom webe uvádza lehotu na prijímanie žiadosti za apríl 2020 do 18. mája 2020. Zároveň táto novela zákona umožňuje vláde určiť v budúcnosti aj ďalšie obdobia, za ktoré bude možné požiadať o odpustenie poistného, na základe vývoja krízovej situácie. 

Upozorňujeme, že toto odpustenie sa netýka odvodov do zdravotnej poisťovne.


Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?