Obojsmerná elektronická komunikácia Finančnej správy SR

Finančná správa SR od 1. januára 2022 zavádza obojsmernú elektronickú komunikáciu voči všetkým daňovým subjektom, ktoré s ňou komunikujú elektronicky.

Finančná správa tak bude zasielať daňovým subjektom všetky dokumenty, ktoré doposiaľ doručovala poštou (oznámenia, rozhodnutia alebo iné dokumenty) do elektronickej schránky ÚPVS - slovensko.sk.

Dokumenty budú doručované v 2 režimoch:

  1. obyčajné doručovanie
  2. do vlastných rúk s fikciou doručenia (predvolania, rozhodnutia)

Dokument doručený do vlastných rúk sa bude považovať za doručený:

  • potvrdením notifikácie o doručení, alebo;
  • po uplynutí úložnej lehoty 15 dní. 

Je preto potrebné mať elektronickú schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie a nastaviť si notifikácie o doručení správ (na SMS alebo  e-mail).

Všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri majú elektronickú schránku zo zákona aktivovanú automaticky.

Fyzickým osobám bude elektronická schránka aktivovaná na základe ich žiadosti.

Ak schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, Finančná správa zabezpečí doručenie papierovej podoby dokumentu prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

Doručeným dokumentom či už poštou alebo elektronicky je potrebné venovať náležitú pozornosť, nakoľko ich doručením začínajú plynúť zákonné lehoty daňových konaní.

Podrobné informácie k obojstrannej komunikácii sú zverejnené aj na stránke Finančnej správy v časti pre obojsmernú komunikáciu.

V prípade, ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Ing. Andrea Benková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?