Akými reklamnými predmetmi potešiť svojich klientov na konci roka?

Plánujete na Vianoce alebo ku koncu roka obdarovať svojich klientov či obchodných partnerov? Vhodnými darčekmi sú práve reklamné predmety. V tomto článku vám prinášame odpovede na to, ako je to s týmito predmetmi z hľadiska dane z príjmov.

Čo sú reklamné predmety?

Reklamné predmety majú slúžiť na vašu propagáciu a šírenie reklamy o vašej firme. Najčastejšie sa poskytujú perá, kalendáre, diáre, hrnčeky, termosky, kľúčenky či tričká. Niektorí podnikatelia preferujú USB kľúče, knižky, dáždniky, rôzne sladkosti, či košíky s ovocím alebo kozmetickými prípravkami. Pre všetky tieto predmety však existujú určité obmedzenia.

Aký reklamný predmet poskytnúť, aby bol uznaný za daňový výdavok?

Predmetov, ktoré sa môžu považovať za reklamné predmety je mnoho. Zákon o dani z príjmov však stanovuje, že reklamnými predmetmi nie sú:

  • darčekové reklamné poukážky;
  • tabakové výrobky;
  • alkoholické nápoje okrem vína.

Ak je ale výroba tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov predmetom činnosti vášho podniku, považujú sa aj tieto výrobky za reklamné predmety.

Označenie reklamné predmetu

Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo logom. Ako sme však uviedli vyššie, reklamný predmet má slúžiť na vašu propagáciu. Preto, ak ste napríklad firma, ktorá poskytuje IT služby a chcete svojim klientkam darovať nejaký kozmetický výrobok, odporúčame vám ho zabaliť do krabičky alebo vložiť do darčekovej tašky, na ktorej bude označenie vašej firmy. Ďalšou možnosťou je aj visačka s logom firmy priložená k predmetu alebo jednoduchá nálepka nalepená na danom predmete.

Cena reklamného predmetu a jej dopad

Dôležitou podmienkou pre uznanie reklamného predmetu za daňový výdavok je jeho cena, ktorá nesmie byť vyššia ako 17 eur. Ak poskytnete reklamný predmet, ktorý ste obstarali za viac ako 17 eur, cena tohto predmetu sa nepovažuje za daňový výdavok. V prípade, že ste platiteľ DPH, ide o cenu bez DPH. Pokiaľ ste neplatiteľom, posudzuje sa cena vrátane DPH.


Príklad 1

Cena reklamného predmetu je 18 € (15 € bez DPH + 3 € DPH). Ako sa posudzuje uznateľnosť tohto predmetu za daňový výdavok v prípade neplatiteľa a platiteľa DPH?

hodnota RP.png


POZOR na víno!

Ak ste sa rozhodli poskytnúť ako reklamný predmet víno a spĺňate podmienku, že jeho cena je menej ako 17 €, do daňových výdavkov si môžete zahrnúť sumu v súhrnnej výške len do 5% z čiastkového základu dane. Túto skutočnosť vám odsleduje účtovník.


Príklad 2

Podnikateľ zaoberajúci sa kúpou a predajom nábytku kúpil 70 fliaš vína v hodnote 13 € za kus, spolu za 910 €, ktoré poskytol dodávateľom pri príležitosti Nového roka. Môže výdavok na obstaranie vína zahrnúť do daňových výdavkov?

Keďže hodnota jedného vína je nižšia ako 17 €, môže sa zahrnúť do daňových výdavkov. Podnikateľov účtovník však musí skontrolovať základ dane za príslušné obdobie. Pokiaľ bude minimálne 18 200 € (910 € je 5% z 18 200 €), celých 910 € bude v daňových výdavkoch. Ak by bol nižší, napr. 12 000 €, v daňových výdavkoch bude len 600 € (5% z 12 000 €). Zvyšných 310 € bude daňovo neuznaných.

Pokiaľ by tento podnikateľ nakúpil namiesto vína likér, nemôže byť tento výdavok na nákup alkoholu vôbec uvedený ako výdavok na reklamné predmety. Je to preto, že iné alkoholické nápoje sa nepovažujú za reklamné predmety, pokiaľ ich nevyrábate.


Náklady na obstaranie ako súčasť hodnoty reklamného predmetu

Dôležité je vedieť, že súčasťou hodnoty reklamných predmetov sú okrem ich samotnej ceny aj náklady súvisiace s ich nadobudnutím. Môže ísť napríklad o cenu dopravy alebo cenu, ktorú zaplatíte za potlačenie predmetu vaším logom. Niekedy sa tak môže stať, že samotná cena predmetu nepresiahne 17 €, ale pripočítaním týchto nákladov už áno. V tom prípade ich už nebudete môcť zarátať medzi daňové výdavky.


Príklad 3

Firma poskytujúca IT služby, ktorá je platiteľom DPH, obstarala 60 darčekových košíkov v cene 16,90 € bez DPH za kus, ktoré použije ako reklamné predmety. Rozhodla sa ich označiť firemným logom, čo stálo celkovo 7,20 € (6 € bez DPH + 1,20 € DPH). Za ich dopravu zaplatila 3,60 € (3 € bez DPH + 0,60 € DPH). Aká je hodnota jedného košíka na účely daňových zákonov?

cena RP.png 

Aj keď je cena samotného košíka menej ako 17 €. Pripočítanie nákladov na jeho označenie a dopravu spôsobilo, že nebude uznaný za daňový výdavok.


V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?